Doprava

Doprava v obci je riešená autobusovými spojmi.

Poprad - Spišské Hanušovce - Rázcestie - SAD
Spišské Hanušovce - Osturňa

Stará Ľubovňa - Spišská Stará Ves - SAD stanica
Spišská Stará Ves - Spišské Hanušovce - Rázcestie - SAD - Osturňa

Spišské Hanušovce - Osturňa