hore
Page
Menu
News

Vitajte v Osturni

FARSKÝ ÚRAD - Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa

2020

Zmluva o dielo č. 1/2020

Zápisnica z vyhotovenia ponúk

Zateplenie farskej budovy a výmena vstupných dverí

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 - 1. Výkaz výmer     2. Krycí list Výkazu výmer

Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo

2019

ZRUŠENÁ - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmet zákazky:

Zateplenie farskej budovy a výmena vstupných dverí

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií   

Príloha č. 2 - Výkaz výmer Krycí list rozpočtu

Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo

 

Výzva na predkladanie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou, predmet zákazky:       Nové oplotenie okolo chrámu sv. archanjela Michala v Osturni 

Výzva na predkladanie ponúk - Príloha č. 1 Projekt 01-02-03-04-05-06 Príloha č. 2- Príloha č.3 - Príloha č. 4

Zmluva o dielo č. 1/2018 - Ponuka uchádzača

predchádzajúci hore ďalej
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Prihlásenie
hore
Page
Menu
News
hore
Page
Menu
News
POČASIE V OSTURNI
Počasie Osturňa tu