hore
Page
Menu
News

Vitajte v Osturni

Úradna tabuľa

Na stránke sa pracuje....

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2020

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom za rok 2020

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom za rok 2019

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti

Harmonogram vývozu separovaného a komunálného odpadu na rok 2018

Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská č. 31, Košice

"Osturňa - Stredná časť - úprava NN siete" - oznámenie verejnou vyhláškou

Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4

Notársky úrad JUDr. Jaroslava Lišku

Verejná vyhláška č. 3 o priamom predaji nehnuteľných vecí

"Program starostlivosti o PR Malé jazerá a Program starostlivosti o PR Veľké osturnianske jazero" - pozvánka na predrokovanie

Návrh PS o PR Veľké osturnianske jazero

Návrh PS o PR Malé jazerá

 

Notársky úrad JUDr. Jaroslava Lišku

Verejná vyhláška č. 2 o priamom predaji nehnuteľných vecí

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu Obce Osturňa

Notársky úrad JUDr. Jaroslava Lišku

Verejná vyhláška o priamom predaji nehnuteľných vecí

 

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Verejná vyhláška

 

Prešovský samosprávny kraj Prešov

VEREJNÉ PREROKOVANIE

KONCEPTU ÚZEMNÉHO PLÁNU PREŚOVSKéHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - Oznámenie

 

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Verejná vyhláška 

Oznámenie o začatí konania o zámere úpravy nehnuteľností v Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Osturňa - Stred obce a Horný koniec obce 

 

Vyhláška č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou - Štandardy kvality

 

 

predchádzajúci hore ďalej
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Prihlásenie
hore
Page
Menu
News
hore
Page
Menu
News
POČASIE V OSTURNI
Počasie Osturňa tu