OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

Dňa 25. mája 2018 sa začína v praxi uplatňovať prijaté opatrenia v zmysle Nariadenie Europského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osbných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon GDPR).  

Zodpovedná osoba: Mgr. Jozef Jendrichovský