Projekty

Obnova domu ľudového s. č. 213 v Osturni pre muzeálne účely

Zabezpečenie zariadenia do priestorov komunitného centra - Zmluva č. 788/2021/OPR - "Projekt podporený z rozpočtu PSK" vo výške 2.000,00 €.

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 - 2020