Rozpočet

Návrh rozpočtu obce Osturňa na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu obce Osturňa na roky 2021 - 2023

Návrh rozpočtu obce Osturňa na roky 2020 - 2022

Návrh rozpočtu obce Osturňa na roky 2019 - 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Osturňa na roky 2017-2019

Návrh rozpočtu obce Osturňa na roky 2017 - 2019