hore
Page
Menu
News

Vitajte v Osturni

História obce

Význam a historické podoby názvu obce.
Názov Osturňa vzniklo z pôvodných slov –

Ast - hrb, či chrbát
Horn - roh, ale aj hrča
Rozvetvený hrb – zem, získaná vypálením lesa


Udalosti

     Osturňa je súčasťou regiónu Spiš, ktorý je známy mnohými dramatickými historickými udalosťami. Tie ovplyvnili dejiny aj v oblasti Zamaguria, kde v 13. a 14. storočí dochádzalo ku kolonizácii, tak ako aj v ostatných častiach regiónu.V tej dobe, veľká časť Zamaguria patrila rodom Berzeviczy a Görgey.

Títo páni tu zakladali obce prostredníctvom tzv. šoltýsov. Boli to ľudia, ktorým majiteľom príslušného, po väčšine zalesneného územia vyčlenil istú časť a poveril ich, aby na túto časť územia zohnali ľudí, ktorí by ju osídlili a založili dediny. Ľudia, ktorí do dediny prišli, boli na 1620 rokov oslobodení od daní. Potom sa stali poddanými príslušného majiteľa pôdy. I keď sa počas nasledujúcich storočí pokračovalo v doosídľovaní Zamaguria, ešte prevažne veľká časť územia ostávala neosídlená. Dosídľovanie niektorých oblastí pokračovalo v 15.16. storočí novoprichádzajúcim karpatsko – rusínskym (lemkovským) obyvateľstvom, ktoré sa tu usadilo na základe valašského práva a využili aj rozsiahle územie okolo Osturňanského potoka. Boli to väčšinou pastieri, ktorí si na tomto území zakladali salaše a kopanice.
Príslušný šoltýs im rozdelil územie na dlhé polia – zárubky, ktoré mali vyklčovať, premeniť čiastočne na ornú pôdu a obhospodárovať.

     Osturňa ako obec tak začala písať svoju históriu a zdielať ťažké obdobia nasledujúcich storočí, vzostupy i pády, ktoré mnohokrát bolestivo znášala. Spomeňme napr. častú zmenu zemepánov, potlačované stavovské povstania, obrovskú morovú epidémiu, veľké požiare, katastrofálne neúrody, vojny...

     Napriek tomu obec zažívala v priebehu období i rôzne pozitívne zmeny, rozvoj hospodárstva, kultúry, školstva a duchovného života. V roku 1648 mala už Osturňa kostol a faru. Prvé mená, ktoré sa zachovali z chotárnych názvov z polovice 19. storočia a používajú sa dodnes boli - Sidor, Kaprál, Homza, First, Mudrák, Petrula, Harabin, Gazdik.

     Osturňa sa vždy dokázala „postaviť na nohy“, nevzdávať sa a bojovať za svoje práva. Drsné prírodné podmienky, ťažká a poctivá práca, pevné rodinné puto a hlboká viera v Boha dokázala v ľuďoch prebudiť silu, nezlomnosť a vôlu ísť ďalej.


Obecné symboly - Erb obce Osturňa

Symboly obce Osturňa boli schválené Obecným zastupitelstvom v Osturni a Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a sú zaevidované v Heraldickom registri pod signatúrou O-12/94.

Osturňa erbHistorickým symbolom Osturne je cirkevný motív.
Patrónom kostola a obce je Svätý Michal Archanjel.

Erb tvorí: v zelenom štíte strieborný anjel so svätožiarou, zlatými krídlami a strieborným mečom v ľavici, pravou rukou držiaci na čiernej reťazi pod ním ležiaceho strieborného čerta.

 

predchádzajúci hore ďalej
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Prihlásenie
hore
Page
Menu
News
hore
Page
Menu
News
POČASIE V OSTURNI
Počasie Osturňa tu