hore
Page
Menu
News

Vitajte v Osturni

Občianske združenia a spolky

Historický a kultúrny spolok v Osturni
Združenie združuje občanov – dobrovoľníkov, predovšetkým rodákov a sympatizantov obce Osturňa. Spolok bol založený dňa 16.12.2000 z iniciatívy prípravného výboru v zložení Ing. Ján Harabin, Jozef Smoleňák, Ing. Michal Závacký a Ondrej Dučák prijatím vlastných stanov, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 5.2.2001.

Sídlo spolku: Obecný úrad, Osturňa č. 153, 059 79 Osturňa
IČO:37792954

Členovia
Predseda . Ing. Ján Harabin
Tajomník: Jozef Smoleńák
Podporedseda: Ing. Michal Závacký
Ondrej Dučák
Ing. Michal Ľach
Mgr. Ján Horník
RNDr. Michal Brejčák
Ing. Jozef Harabin
Mgr. Erika Matonoková


Poľovnícke združenie Bystrá v Osturni

Združenie združuje občanov – dobrovoľníkov, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov na spoločný výkon poľovníctva v poľovnom revíri v katastrálnom území obce Osturňa.Poľovnícke združenie ako člen Slovenskej poľovníckej komory sa podľa § 43 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z.Z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov podieľa na chove zveri, starostlivosť o zver a jej životné prostredie, vrátane jej lovu.

Združenie sa riadi stanovami, ktoré boli schválené členskou schôdzou PZ 23.01.2010 v Osturni

Sídlo spolku: 059 79 Osturňa
IČO:35521007

Členovia
Predseda: Ladislav Gregorička
Tajomník: Ing. Jozef Brejčák


Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Združenie združuje dobrovoľníkov, príležitostne alebo pravidelne spolupracuje so Slovenským Červeným krížom a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rôznych, avšak presne určených oblastiach. Sú to ľudia rôzneho veku, rôznych povolaní a záujmov, ktorých spája chuť pomáhať a ktorí sa rozhodli dobrovoľne zapájať do činností SČK.

Sídlo spolku: Obecný úrad, Osturňa č. 153, 059 79 Osturňa

Členovia
Predseda . Mária Lešundáková


Dobrovoľný Hasičský zbor

Združenie združuje občanov – dobrovoľníkov, predovšetkým obyvateľov obce, ktorý sa učia pracovať s požiarnou technikou a v prípade požiaru v obci pomáhajú. Pomoc poskytujú aj pri živelných pohromách v obci. Ukážkovo reprezentujú obec aj na hasičských pretekoch mimo obce.

Sídlo spolku: Obecný úrad, Osturňa č. 153, 059 79 Osturňa

Členovia:
Predseda: Michal Brejčák ml.
Veliteľ: Michal Brejčákpredchádzajúci hore ďalej
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Prihlásenie
hore
Page
Menu
News
hore
Page
Menu
News
POČASIE V OSTURNI
Počasie Osturňa tu